atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pinus leucodermis Antoine [🔉 p·nus *]

sosna dalmatyńska, sosna bośniacka
Pinus heldreichii var. leucodermis (Ant.) Markgraf · Pinus heldreichii Christ · Pinus laricio var. leucodermis Christ.
Pinus leucodermis (sosna dalmatyńska)
27.08.2017, ogród, Kraków; copyright © by Jerzy Kruk XL
Pinus leucodermis (sosna dalmatyńska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:sosny dwuigielnekl 2673
Pędy dwuletnie popielatoszare. Pączki bez żywicy, z białym ostrym wierzchołkiem.

space

Szyszki jak u sosny czarnej (Pinus nigra) ale niedojrzałe cimnofioletowe.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Pinus leucodermis (sosna dalmatyńska)
🌱
Drzewo podobne do sosny czarnej (Pinus nigra) ale o regularnej, wąskostożkowatej koronie (jak u sosny rumelijskiej (Pinus peuce)), w ojczyźnie do 30 m wysokości; ze wzniesionymi gałęziami. W warunkach Polski rośnie wolno i długo zachowuje nisko ugałęzioną koronę. W uprawie znajdują się także formy karłowate o kulistym pokroju.

space

Równie wytrzymała na zanieczyszczenia powietrza jak sosna czarna (Pinus nigra) i może być stosowana w miastach.

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • toleruje warunki miejskie
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pinus leucodermis (sosna dalmatyńska)
Pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego, gdzie rośnie na suchych stanowiskach na wapieniu, w górach.

Starsze egzemplarze mrozoodporne i bardzo wytrzymała na suszę.

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #9) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170827.3.jkr - Pinus leucodermis (sosna dalmatyńska); ogród, Kraków
170827-3
leg. Jerzy Kruk
/ogród, Kraków/ #2