atlas-roslin.pl

Caragana

karagana
Rodzaj bez przedstawicieli we florze Polski; uprawiane krzewy lub drzewka ozdobne.

Liście parzystopierzastozłożone, niekiedy pozornie czterolistkowe.
  
↓nie4 – 6 (8) par listków
Caragana arborescens (karagana syberyjska)
Caragana arborescens (karagana syberyjska)
Caragana arborescens
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Oś liścia 3 – 7 cm długości, bez cierni.
  Często uprawiany krzew ozdobny, rzadziej kilkumetrowe drzewko.
  
  
↑nie 2 pary zbliżonych do siebie listków
Caragana frutex
Caragana frutex (karagana podolska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Oś liścia 1 – 1.5 cm długości, ocierniona.
  Uprawiany silnie rozgałęziony krzew ozdobny.