atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Securinega suffruticosa (Pall.) Rehder [🔉 se·ku·ri·ne·ga *]

sekurinega chińska, sekurinega gałęzista, siekierzyca Securinega
Flueggea suffruticosa (Pall.) Baill.