Sorbus

jarząb

właściwości i zastosowanie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #24)

wymagania i uprawa

  
↓nie(z) liście nieparzysto pierzastozłożone, z 8-10 parami listków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
  
    
↓nie(z) listki w nasadzie asymetryczne; owoce czerwone, bez rumieńca
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Szyjki słupka (2)3-4. Płatki 4-5mm długości. Kwiatostan do 15cm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Sorbus aucuparia (jarząb pospolity)
wystepowanie
jarząb zwyczajny, jarzębina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, miedze.
    
    
↑nie (z) listki w nasadzie ±symetryczne; owoce duże, żółte z rumieńcem
Sorbus domestica (jarząb domowy)
XL
Sorbus domestica (jarząb domowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· Szyjek słupka 5. Płatki 6-7mm długości. Kwiatostan do 10cm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
  Uprawiany i czasem dziczejący.
    
  
↑nie (z) liście pojedyncze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
  
    
↓nie(z) dojrzałe liście spodem nagie, obustronnie ±jednobarwne; owoce brązowe z jasnymi punktami
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Szyjka słupka w nasadzie naga; słupek dolny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
wystepowanie
brzęk · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste.
    
    
↑nie (z) dojrzałe liście spodem biało lub szarawo kutnerowate; owoce zwykle czerwone lub pomarańczowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Owoce zwykle czerwone lub pomarańczowe, mączyste; działki zachowują się na owocu.
    
      
↓nie(z) liście pierzasto klapowane, klapy maleją ku szczytowi blaszki liściowej
  Grupa poliploidalnych mieszańców, przeważnie zdolnych do rozmnażania apomiktycznego.
      
        
↓nie(z) liście pojedyncze, bez wolnych listków w nasadzie; "grupa intermedia"
        
          
↓nie(z) owoce żółtobrązowe lub czerwonobrązowe
Sorbus latifolia (jarząb szerokolistny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Liście 7-10cm długości, okrągławe do szerokoeliptycznych, w nasadzie nieco sercowate, klapy krótkie, trójkątne, ostro piłkowane; spodem szarożółto kutnerowate, z 7-9 parami nerwów; dość grube, skórzaste.
  Mieszaniec z udziałem jarząba brekinia (Sorbus torminalis). U nas uprawiany.
          
          
↑nie (z) owoce czerwone do pomarańczowych
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Liście jajowate do eliptycznych, w nasadzie zaokrąglone do klinowatych.
          
            
↓nie(z) liście ±1.3× tak długie jak szerokie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Owoce kulistawe 10-13mm, z licznymi dużymi przetchlinkami.
· ta cecha di ...
  Sorbus austriaca (G. Beck) Hedl. (jarząb austriacki)
            
            
↑nie (z) liście 1.5-2× tak długie jak szerokie; owoce skąpo, drobno punktowane
            
              
↓nie(z) liście z 7-9 parami łatek i nerwów bocznych, spodem żółtoszaro kutnerowate
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
Sorbus intermedia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· Liście na pędach kwiatowych w zarysie eliptyczne, w nasadzie zaokrąglone lub klinowate, z 7-9 parami łatek i nerwów bocznych; największe są łatki drugiej pary w dole; z wierzchu ±nagie, ciemnozielone, spodem żółtoszaro kutnerowate; jesienią żółtawo-brunatne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Lasy nad Bałtykiem; sadzony w zieleni miejskiej i dziczejący.

Gatunek apomiktyczny pochodzenia mieszańcowego o nieustalonym pochodzeniu: jarząb mączny (Sorbus aria) × jarząb brekinia (Sorbus torminalis), jarząb mączny (Sorbus aria) × jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) lub jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) × jarząb brekinia (Sorbus torminalis)?

              
              
↑nie (z) liście z (8)9-10(12) parami nerwów, spodem białawo kutnerowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Owoce kulistawe ±dłuższe niż szersze ±10mm średnicy, szkarłatne.
· ta cecha diagnostyczna je ...
Sorbus mougeotti
takson uprawiany
              
        
↑nie (z) liście niepełne złożone, z 1-5 parami wolnych listków; drzewa 10-12m wysokości; apomikty
        
          
↓nie(z) liście z 1-4 parami nerwów bocznych i 4-5 parami wolnych listków w nasadzie
Sorbus meinichii
Sorbus meinichii
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Gatunek o cechach pośrednich pomiędzy jarząbem mącznym (Sorbus aria) i jarząbem pospolitym (Sorbus aucuparia).
Sorbus meinichii
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Pochodzi z Norwegii. Stosowany w zieleni miejskiej.
          
          
↑nie (z) liście z 8-10 parami nerwów bocznych i 1-2 parami wolnych listków w nasadzie
Sorbus hybrida (jarząb pośredni)
Sorbus hybrida (jarząb pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
Sorbus hybrida (jarząb pośredni)
syn. Hedlundia hybrida · takson uprawiany
          
      
↑nie (z) liście niepodzielone, nieregularnie piłkowane do ±pierzastowrębnych, wtedy łatki powiększają się ku szczytowi liścia
      
        
↓nie(z) liście spodem prawie nagie
Sorbus chamaemespilus
· ta cecha ...
Sorbus chamaemespilus (jarząb nieszpułkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Góry środkowej i południowe Europy. W Polsce w Tatrach, w piętrze kosodrzewiny, na skałach wapiennych.
        
        
↑nie (z) liście spodem biało kutnerowate
        
          
↓nie(z) liście większe
Sorbus aria
Sorbus aria (jarząb mączny)
Sorbus aria (jarząb mączny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Owoce szkarłatne do pomarańczowych, kulistawe lub elipsoidalne, 10-15mm długości, nieco kutnerowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Sorbus aria (jarząb mączny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dziko w Karpatach, poza tym sadzone.

Jarząb karpacki (Sorbus carpatica) — drobny gatunek z szeroko ujętego kompleksu jarząba mącznego (Sorbus aria), podany z Tatr.

          
          
↑nie (z) liście mniejsze
Sorbus graeca (jarząb grecki)
Sorbus graeca
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne el ...
· Owoce czerwone, kulistawe, do 12mm długości, nagie, z nielicznymi dużymi przetchlinkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Sorbus graeca (jarząb grecki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  U nas rzadko w Pieninach.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu