atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Lonicera alberti Regel [🔉 lo·ni·ce·ra *]

suchodrzew Alberta
Lonicera spinosa Jacquem. ex Decne. var. alberti