atlas-roslin.pl

(związek) All.Cynosurion R.Tx. 1947

żyzne pastwiska na niżu i w górach

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Cynosurion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cynosurion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Cynosurion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Cynosurion

  Ass.Lolio-Cynosuretum (zespół życicy i grzebienicy pospolitej)
  
  Ass.Festuco-Cynosuretum