atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Lolio-Polygonetum arenastriBr-Bl. 1930 em. Lohm. 1975

zespół życicy i rdestu ptasiego · spodzichy
Lolio-PlantaginetumBeger 1932
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Lolio-Polygonetum arenastri
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lolio-Polygonetum arenastri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Lolio-Polygonetum arenastri

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lolio-Polygonetum arenastri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygonion avicularis (murawy dywanowe) ⇒ ChO.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji