atlas-roslin.pl

Cirsium [🔉 cir·si·um]

ostrożeń
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
wysychający puch lotny, uwidaczniają się rozgałęzienia włosków
Włoski puchu kielichowego (pappus) na niełupkach i zalążniach są pierzasto rozgałęzione (!po wyschnięciu). Koszyczki zwykle wydłużone, walcowate, górą często zwężone.

Zbliżony wygląd mają gatunki z rodzaju oset (Carduus), ale u nich puch kielichowy jest nierozgałęziony, co najwyżej z zadziorkami.

Mieszańce są bardzo częste w tym rodzaju. Spotyka się je tam gdzie występują obok siebie różne gatunki lub w ich pobliżu.
↓nie(z) kwiaty kremowobiałe, żółtobiałe
↓nie(z) łodyga ulistniona w górze
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście spodem zielone, nagie lub z rozproszonymi krótkimi włoskami; kolce na brzegu miękkie, 2-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pospolicie na terenie całego kraju, zwłaszcza na niżu i pogórzu. Wilgotne łąki, brzegi rowów i cieków wodnych, olszyny, nadbrzeżne zarośla wierzbowe. Na glebach wilgotnych i podmokłych, żyznych, nie kwaśnych; w miejscach nasłonecznionych i częściowo zacienionych
↑nie (z) łodyga w górze bezlistna
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga omszona, w górze bezlistna.
  Głównie w Karpatach. Świetliste lasy, polany, ich skraje, kamieniste zbocza, skały.
↑nie (z) kwiaty w odcieniach purpury i fioletu
↓nie(z) łodyga silnie skrócona
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche tereny trawiaste, na obrzeżach lasów, nasypy. Na glebach ciężkich, kamienistych, zasobnych w wapń, ubogich w azot.
↑nie (z) łodyga normalnie rozwinięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) koszyczki wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki liczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga nie jest kolczasto oskrzydlona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki kwiatowe liczne /(3) 10-30 (40)/, umieszczone pojedynczo na końcach gałązek bogato rozgałęzionego kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Gatunek pospolity. Występuje w początkowych stadiach sukcesji na stanowiskach ruderalnych, nasypach, przydrożach, ugorach, wilgotnych łąkach i pastwiskach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych i suchych.
↑nie (z) łodyga kolczasto oskrzydlona
Cirsium palustre
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki kwiatowe skupione na końcu pędu lub gałązek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Trawiaste lub pokryte roślinnością zielną mokre i podmokłe tereny, łąki na torfie, brzegi cieków wodnych, wilgotne obniżenia terenowe, olszyny, źródliska. Na glebach różnego rodzaju i odczynu ale mokrych. Roślina światłożądna.
↑nie (z) koszyczki szerokie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczków zwykle mniej niż 5.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) okrywa kłująca, duża
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona liści szczeciniasto owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) okrywa gęsto pajęczynowato owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga nieoskrzydlona.
↓nie(z) brzeg listków okrywy bez kolczastych szczecinek
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okrywa podparta nielicznymi liśćmi.
  Suche tereny trawiaste i temu podobne ruderalne, stare ekstensywne sady, ugory; w Karpatach. Na glebach ubogich, mniej lub bardziej zasadowych, często wapiennych, suchych, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.
↑nie (z) brzeg listków okrywy z kolczastymi szczecinkami
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okrywa koszyczka otulona licznymi liśćmi.
  Pogórze Przemyskie. Suche murawy.
↑nie (z) okrywa nie gęsto pajęczynowato owłosiona
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga zwykle oskrzydlona kędzierzawo, szczeciniasto lub kolczasto.
▶ Cirsium vulgare (Savi) Ten. (ostrożeń lancetowaty)
wystepowanie - Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
syn. Cirsium lanceolatum (L.) Scop., non Hill · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit[491]
  Gatunek pospolity na niżu i w górach. Tereny ruderalne, ugory, przydroża, zruderalizowane brzegi lasów. Na glebach umiarkowanie wilgotnych i suchych, o różnym odczynie, bogatych w azot.
↑nie (z) okrywa niekłująca, mniejsza
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna powierzchnia liści bez szczeciniastych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) spód liści biało filcowato owłosiony
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cirsium helenioides (L.) Hill (ostrożeń dwubarwny)
wystepowanie - Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
ostrożeń różnolistny · syn. Cirsium heterophyllum (L.) All. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Górskie łąki i ziołorośla, rzadkie zarośla, prześwietlone olszyny. Także w oderwanych stanowiskach na Niżu. Na umiarkowanie wilgotnych i mokrych glebach z ruchomą wodą, próchnicznych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.
↑nie (z) spód liści nagi lub słabo pajęczynowato owłosiony
↓nie(z) korzenie zgrubiałe
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
Cirsium canum
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe listki największej okrywy mają ponad 2 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cirsium canum (L.) All. (ostrożeń siwy)
wystepowanie - Cirsium canum (ostrożeń siwy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Umiarkowanie wilgotne i podmokłe łąki i pastwiska, brzegi rowów i cieków wodnych. Na glebach glebach ciężkich trwale lub okresowo mokrych. Znosi okresy suszy i podtopienia, toleruje lekkie zasolenie.
↑nie (z) korzenie nitkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe listki największej okrywy mają poniżej 2 mm szerokości.
↓nie(z) liście niepodzielone, koszyczki pojedynczo
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki prawie zawsze pojedynczo na pędzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche i ciepłe murawy o ±charakterze stepowym, rzadkie zakrzaczenia. Na glebach suchych lub okresowo wilgotnych, o odczynie obojętnym lub zasadowym, często wapiennych.
↑nie (z) liście wcinane, koszyczki po kilka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) koszyczki wzniesione
Cirsium rivulare
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odlegle ząbkowane do pierzasto-dzielnych, rzadko niemal całobrzegie; najszersze liście odziomkowe mają zwykle ponad 5 cm szerokości.
  Mokre, torfiaste łąki, brzegi rzek i cieków wodnych, rowy, źródliska, przejaśnienia w olszynach. Na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego lub słabo kwaśnych, próchnicznych, trwale lub okresowo mokrych ale bez stagnującej wody.
↑nie (z) koszyczki zwisłe
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cirsium waldsteinii Rouy (ostrożeń wschodniokarpacki)
wystepowanie - Cirsium waldsteinii (ostrożeń wschodniokarpacki)
ostrożeń Waldsteina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Bieszczady od regla dolnego po piętro alpejskie. Brzegi potoków górskich, brzegi lasów, łąki, ziołorośla, zarośla.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.64k+385 [71.7]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.497+454k+456k [15]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.688 [40]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.368 [16.7]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.714 [3]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.235 [86.7]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.517 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.548 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1963 — Flora URSS. T.28 p.51 [85.28]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.300 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.232 [150.4]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.428 [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji