Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
wysychający puch lotny, uwidaczniają się rozgałęzienia włosków
Włoski puchu kielichowego (pappus) na niełupkach i zalążniach są pierzasto rozgałęzione (!po wyschnięciu). Koszyczki zwykle wydłużone, walcowate, górą często zwężone.

space

Mieszańce są bardzo częste w tym rodzaju. Spotyka się je tam gdzie występują obok siebie różne gatunki lub w ich pobliżu.
kwiaty kremowobiałe, żółtobiałe
(z) *kwiaty w odcieniach purpury i fioletu
łodyga ulistniona w górze
(z) *łodyga w górze bezlistna
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście spodem zielone, nagie lub z rozproszonymi krótkimi włoskami; kolce na brzegu miękkie, 2-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pospolicie na terenie całego kraju, zwłaszcza na niżu i pogórzu. Wilgotne łąki, brzegi rowów i cieków wodnych, olszyny, nadbrzeżne zarośla wierzbowe. Na glebach wilgotnych i podmokłych, żyznych, nie kwaśnych; w miejscach nasłonecznionych i częściowo zacienionych
łodyga w górze bezlistna
(z) *łodyga ulistniona w górze
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga omszona, w górze bezlistna.
  Głównie w Karpatach. Świetliste lasy, polany, ich skraje, kamieniste zbocza, skały.
kwiaty w odcieniach purpury i fioletu
(z) *kwiaty kremowobiałe, żółtobiałe
łodyga silnie skrócona
(z) *łodyga normalnie rozwinięta
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche tereny trawiaste, na obrzeżach lasów, nasypy. Na glebach ciężkich, kamienistych, zasobnych w wapń, ubogich w azot.
łodyga normalnie rozwinięta
(z) *łodyga silnie skrócona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
koszyczki wąskie
(z) *koszyczki szerokie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki liczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
łodyga nie jest kolczasto oskrzydlona
(z) *łodyga kolczasto oskrzydlona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki kwiatowe liczne /(3) 10-30 (40)/, umieszczone pojedynczo na końcach gałązek bogato rozgałęzionego kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cirsium arvense (L.) Scop. (ostrożeń polny)
wystepowanie - Cirsium arvense (ostrożeń polny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Gatunek pospolity. Występuje w początkowych stadiach sukcesji na stanowiskach ruderalnych, nasypach, przydrożach, ugorach, wilgotnych łąkach i pastwiskach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych i suchych.
łodyga kolczasto oskrzydlona
(z) *łodyga nie jest kolczasto oskrzydlona
Cirsium palustre
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki kwiatowe skupione na końcu pędu lub gałązek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cirsium palustre (L.) Scop. (ostrożeń błotny)
wystepowanie - Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Trawiaste lub pokryte roślinnością zielną mokre i podmokłe tereny, łąki na torfie, brzegi cieków wodnych, wilgotne obniżenia terenowe, olszyny, źródliska. Na glebach różnego rodzaju i odczynu ale mokrych. Roślina światłożądna.
koszyczki szerokie
(z) *koszyczki wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczków zwykle mniej niż 5.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
okrywa kłująca, duża
(z) *okrywa niekłująca, mniejsza
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona liści szczeciniasto owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
okrywa gęsto pajęczynowato owłosiona
(z) *okrywa nie gęsto pajęczynowato owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga nieoskrzydlona.
brzeg listków okrywy bez kolczastych szczecinek
(z) *brzeg listków okrywy z kolczastymi szczecinkami
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okrywa podparta nielicznymi liśćmi.
  Suche tereny trawiaste i temu podobne ruderalne, stare ekstensywne sady, ugory; w Karpatach. Na glebach ubogich, mniej lub bardziej zasadowych, często wapiennych, suchych, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.
brzeg listków okrywy z kolczastymi szczecinkami
(z) *brzeg listków okrywy bez kolczastych szczecinek
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okrywa koszyczka otulona licznymi liśćmi.
  Pogórze Przemyskie. Suche murawy.
okrywa nie gęsto pajęczynowato owłosiona
(z) *okrywa gęsto pajęczynowato owłosiona
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga zwykle oskrzydlona kędzierzawo, szczeciniasto lub kolczasto.
▶ Cirsium vulgare (Savi) Ten. (ostrożeń lancetowaty)
wystepowanie - Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
syn. Cirsium lanceolatum (L.) Scop., non Hill · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [491]
  Gatunek pospolity na niżu i w górach. Tereny ruderalne, ugory, przydroża, zruderalizowane brzegi lasów. Na glebach umiarkowanie wilgotnych i suchych, o różnym odczynie, bogatych w azot.
okrywa niekłująca, mniejsza
(z) *okrywa kłująca, duża
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna powierzchnia liści bez szczeciniastych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
spód liści biało filcowato owłosiony
(z) *spód liści nagi lub słabo pajęczynowato owłosiony
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cirsium helenioides (L.) Hill (ostrożeń dwubarwny)
wystepowanie - Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
ostrożeń różnolistny · syn. Cirsium heterophyllum (L.) All. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Górskie łąki i ziołorośla, rzadkie zarośla, prześwietlone olszyny. Także w oderwanych stanowiskach na Niżu. Na umiarkowanie wilgotnych i mokrych glebach z ruchomą wodą, próchnicznych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.
spód liści nagi lub słabo pajęczynowato owłosiony
(z) *spód liści biało filcowato owłosiony
korzenie zgrubiałe
(z) *korzenie nitkowate
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
Cirsium canum
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe listki największej okrywy mają ponad 2 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cirsium canum (L.) All. (ostrożeń siwy)
wystepowanie - Cirsium canum (ostrożeń siwy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Umiarkowanie wilgotne i podmokłe łąki i pastwiska, brzegi rowów i cieków wodnych. Na glebach glebach ciężkich trwale lub okresowo mokrych. Znosi okresy suszy i podtopienia, toleruje lekkie zasolenie.
korzenie nitkowate
(z) *korzenie zgrubiałe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe listki największej okrywy mają poniżej 2 mm szerokości.
liście niepodzielone, koszyczki pojedynczo
(z) *liście wcinane, koszyczki po kilka
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki prawie zawsze pojedynczo na pędzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche i ciepłe murawy o ±charakterze stepowym, rzadkie zakrzaczenia. Na glebach suchych lub okresowo wilgotnych, o odczynie obojętnym lub zasadowym, często wapiennych.
liście wcinane, koszyczki po kilka
(z) *liście niepodzielone, koszyczki pojedynczo
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
koszyczki wzniesione
(z) *koszyczki zwisłe
Cirsium rivulare
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odlegle ząbkowane do pierzasto-dzielnych, rzadko niemal całobrzegie; najszersze liście odziomkowe mają zwykle ponad 5 cm szerokości.
  Mokre, torfiaste łąki, brzegi rzek i cieków wodnych, rowy, źródliska, przejaśnienia w olszynach. Na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego lub słabo kwaśnych, próchnicznych, trwale lub okresowo mokrych ale bez stagnującej wody.
koszyczki zwisłe
(z) *koszyczki wzniesione
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cirsium waldsteinii Rouy (ostrożeń wschodniokarpacki)
wystepowanie - Cirsium waldsteinii (ostrożeń wschodniokarpacki)
ostrożeń Waldsteina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Bieszczady od regla dolnego po piętro alpejskie. Brzegi potoków górskich, brzegi lasów, łąki, ziołorośla, zarośla.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji