atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Festuco-Cynosuretum Büker 1941

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco-Cynosuretum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festuco-Cynosuretum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Festuco-Cynosuretum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco-Cynosuretum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cynosurion (żyzne pastwiska na niżu i w górach)