atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sparganietum erecti Roll 1938

szuwar jeżogłówkowy
Sparganietum erecti
05.01.2003 copyright © by Piotr Sikorski
Sparganietum erecti

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sparganietum erecti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sparganietum erecti

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sparganietum erecti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)