atlas-roslin.pl

(rząd) O.Phragmitetalia australisW. Koch 1926[229] [🔉 frag·mi·te·ta·li·a a͡łs·tr·lis]

szuwary
MagnocaricetaliaPignatti 1953[229] · PhragmitetaliaKoch 1926[14/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ jest to jedyny rząd klasy Cl.Phragmitetea australis. [MS (2024-1-24)]
• W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ jest to jeden z dwóch rzędów klasy Cl.Phragmitetea australis, drugi to O.Nasturtio-Glycerietalia obejmujący zespoły ze związku All.Sparganio-Glycerion fluitantis oraz zawierający jeszcze dwa związki ujmujące niektóre zespoły w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zaliczone do All.Phragmition communis i All.Magnocaricion elatae. [MS (2024-1-24)]
• W systemie /Chytrý (2011) [535.3]/ klasa jest dzielona na 8 związków. [MS (2024-2-25)]
Typowe i często spotykane wysokie szuwary nadbrzeżne, torfotwórcze, występujące w eutroficznych i mezotroficznych zbiornikach wodnych. Część zespołów tworzona przez skupienia wysokich turzyc.

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Phragmitetalia australis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Phragmitetalia australis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Phragmitetalia australis

🟢 All.Phragmition communis - szuwary właściwe * - szuwary właściwe
🟢 Ass.Acoretum calami - szuwar tatarakowy * - szuwar tatarakowy
🟢 Ass.Equisetetum fluviatilis - szuwar skrzypowy * - szuwar skrzypowy
🟢 Ass.Glycerietum maximae - szuwar mannowy * - szuwar mannowy
🟢 Ass.Phragmitetum communis - szuwar trzcinowy * - szuwar trzcinowy
🟢 Ass.Scirpetum maritimi - zespół sitowca nadmorskiego - zespół sitowca nadmorskiego
🟢 Ass.Scirpetum lacustris - szuwar oczeretowy * - szuwar oczeretowy
🟢 Ass.Sparganietum ramosi - szuwar jeżogłówkowy * - szuwar jeżogłówkowy
🟢 Ass.Typhetum angustifoliae - szuwar wąskopałkowy * - szuwar wąskopałkowy
🟢 Ass.Typhetum latifoliae - szuwar szerokopałkowy * - szuwar szerokopałkowy
🔵 zgr.[Oenantho-Rorippetum, Glycerietum maximae, Scirpetum maritimi]
🔵 zgr.[Eleocharitetum palustris, Equisetetum fluviatilis, Phragmitetum australis, Typhetum latifoliae, Acoretum calami]
🔵 zgr.[Scirpetum lacustris, Typhetum angustifoliae, Sagittario-Sparganietum emersi, Sparganietum erecti, Eleocharitetum palustris, Equisetetum fluviatilis]
🔵 zgr.[Eleocharitetum palustris, Equisetetum fluviatilis, Phragmitetum australis, Typhetum latifoliae, Acoretum calami, Oenantho-Rorippetum, Glycerietum maximae, Scirpetum maritimi]
🔵 zgr.[Scirpetum lacustris, Typhetum angustifoliae, Sagittario-Sparganietum emersi, Sparganietum erecti, Eleocharitetum palustris, Equisetetum fluviatilis, Phragmitetum australis, Typhetum latifoliae, Acoretum calami]
🟡 Ass.Scolochloetum festucaceae - szuwar skolochloi - szuwar skolochloi
🟢 All.Magnocaricion elatae - szuwary wielkoturzycowe * - szuwary wielkoturzycowe
🟡 Ass.Calamagrostietum canescentis - szuwar trzcinnika lancetowatego * - szuwar trzcinnika lancetowatego
🟢 Ass.Caricetum acutiformis - zespół turzycy błotnej * - zespół turzycy błotnej
🟢 Ass.Caricetum distichae - szuwar turzycy dwustronnej - szuwar turzycy dwustronnej
🟢 Ass.Caricetum elatae - zespół turzycy sztywnej * - zespół turzycy sztywnej
🟢 Ass.Caricetum gracilis - zespół turzycy zaostrzonej * - zespół turzycy zaostrzonej
🟢 Ass.Caricetum paniculatae - zespół turzycy prosowatej * - zespół turzycy prosowatej
🟢 Ass.Caricetum paradoxae - zespół turzycy tunikowej - zespół turzycy tunikowej
🟢 Ass.Caricetum ripariae - zespół turzycy brzegowej * - zespół turzycy brzegowej
🟢 Ass.Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae - szuwar turzycy dzióbkowatej - szuwar turzycy dzióbkowatej
🟢 Ass.Caricetum vesicariae - szuwar turzycy pęcherzykowatej - szuwar turzycy pęcherzykowatej
🟢 Ass.Caricetum vulpinae - szuwar turzycy lisiej - szuwar turzycy lisiej
🟢 Ass.Cladietum marisci - szuwar kłociowy - szuwar kłociowy
🟢 Ass.Iridetum pseudacori - szuwar kosaćcowy - szuwar kosaćcowy
🔵 zgr.[Caricetum vulpinae, Phalaridetum arundinaceae] - nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew. - nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.
🔵 zgr.[Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae]
🔵 zgr.[Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae, Phalaridetum arundinaceae]
🔵 zgr.[Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae]
🔵 zgr.[Cladietum marisci, Thelypteridi-Phragmitetum, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Iridetum pseudacori, Caricetum ripariae, Caricetum acutiformis, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae]
🔵 zgr.[Caricetum ripariae, Caricetum acutiformis, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae, Phalaridetum arundinaceae, Caricetum buxbaumii]
🔵 zgr.[Cladietum marisci, Thelypteridi-Phragmitetum, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Iridetum pseudacori, Caricetum ripariae, Caricetum acutiformis, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae]
🔵 zgr.[Cladietum marisci, Thelypteridi-Phragmitetum, Caricetum ripariae, Caricetum acutiformis, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae, Phalaridetum arundinaceae, Caricetum buxbaumii]
🔸 Ass.Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae - szuwar z turzycą nitkowatą - szuwar z turzycą nitkowatą
🔸 Ass.Caricetum diandrae - szuwar oligotroficznych wód stojących z turzycą obłą - szuwar oligotroficznych wód stojących z turzycą obłą
🔸 All.Carici-Rumicion hydrolapathi - roślinność bagienna na półpłynnych osadach organicznych - roślinność bagienna na półpłynnych osadach organicznych
🟡🔸 Ass.Calletum palustris - zespół czermieni błotnej - zespół czermieni błotnej
🟢 Ass.Thelypterido-Phragmitetum - zespół zachylnika błotnego z trzciną * - zespół zachylnika błotnego z trzciną
🟢 Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi - zespół turzycy nibyciborowatej i szaleju * - zespół turzycy nibyciborowatej i szaleju
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji