atlas-roslin.pl

(rząd) O.PhragmitetaliaKoch 1926

szuwary
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Phragmitetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Phragmitetalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Phragmitetalia

All.Phragmition (szuwary właściwe)
Ass.Hippuridetum vulgaris
GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych
Ass.Scirpetum lacustris (szuwar oczeretowy)
Ass.Typhetum angustifoliae (szuwar wąskopałkowy)
Ass.Sagittario-Sparganietum emersi
Ass.Sparganietum erecti (szuwar jeżogłówkowy)
GrAss.szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion
Ass.Eleocharitetum palustris
Ass.Equisetetum fluviatilis (szuwar skrzypowy)
Ass.Phragmitetum australis (szuwar trzcinowy)
Ass.Typhetum latifoliae (szuwar szerokopałkowy)
Ass.Acoretum calami (szuwar tatarakowy)
GrAss.szuwary właściwe o zmiennym poziomie wody
Ass.Oenantho-Rorippetum
Ass.Glycerietum maximae (szuwar mannowy)
GrAss.szuwary halofilne
Ass.Scirpetum maritimi (zespół sitowca nadmorskiego)
All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)
GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów
Ass.Cladietum marisci (szuwar kłociowy)
Ass.Thelypteridi-Phragmitetum
Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi
Ass.Iridetum pseudacori (szuwar kosaćcowy)
GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach
Ass.Caricetum ripariae
Ass.Caricetum acutiformis
Ass.Caricetum paniculatae
GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych
Ass.Caricetum rostratae
Ass.Caricetum elatae (zespół turzycy sztywnej)
Ass.Caricetum appropinquatae
GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych
Ass.Caricetum distichae
Ass.Caricetum gracilis (zespół turzycy zaostrzonej)
Ass.Caricetum vesicariae
GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.
Ass.Caricetum vulpinae
Ass.Phalaridetum arundinaceae (szuwar mozgowy)
GrAss.odosobniona grupa (Magnocaricion)
Ass.Caricetum buxbaumii (szuwar turzycy Buxbauma)
All.Sparganio-Glycerion fluitantis (zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące)
Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis (szuwar rogożowy)
Ass.Glycerietum plicatae (szuwar manny fałdowanej)
Ass.Leersietum oryzoidis
Ass.Nasturtietum officinalis
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji