atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Salicetea herbaceae Br.-Bl. et all. 1947

wysokogórskie zbiorowiska wyleżysk śnieżnych tj. miejsc o silnie skróconym okresie wegetacji z racji długiego zalegania pokrywy śnieżnej

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaPhragmitetea (szuwary)Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Salicetea herbaceae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Salicetea herbaceae

  O.Salicetalia herbaceae
  
    All.Salicion herbaceae
    
      Ass.Polytrichetum sexangulari
      
      Ass.Salicetum herbaceae
      
      Ass.Luzuletum alpino-pilosae
      
      Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis
      
  O.Arabidetalia coeruleae
  
    All.Arabidion coeruleae
    
      Ass.Saxifragetum wahlenbergii
      
      Ass.Salicetum retuso-reticulatae