atlas-roslin.pl

(związek) All.Sparganio-Glycerion fluitantisBr.-Bl. et Sissingh in Boer 1942 nom. invers.[14][229] [🔉 spar·ga·ni·o-gly·ce·ri·on flu·i·tan·tis]

szuwary potokowe · szuwary przystrumieniowe
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ związek ten znajduje się w szeroko ujmowanym (jedynym w klasie) rzędzie O.Phragmitetalia australis. [MS (2024-1-24)]
• W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ są dwa rzędy w klasie i związek ten znajduje się w rzędzie O.Nasturtio-Glycerietalia. [MS (2024-1-25)]
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Ugrupowania tzw. „szuwarów potokowych” związane ze źródliskami i wysiękami wód (młakami), wolno płynącymi ciekami, rzadziej obrzeżami zbiorników wodnych i astatycznych oczek wodnych. Wykształcają się na podłożach różnych typów. Niektóre zbiorowiska dobrze tolerują zanieczyszczenie i eutrofizację.

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Sparganio-Glycerion fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Sparganio-Glycerion fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji