atlas-roslin.pl

(związek) All.Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. et Siss. in Boer 1942

zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Sparganio-Glycerion fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sparganio-Glycerion fluitantis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Sparganio-Glycerion fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)