atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Scirpetum lacustris(Allorge 1922) Chouard 1924 [🔉 scir·pe·tum la·kus·tris]

szuwar oczeretowy
Scirpo-Glycerietum aquaticaeAllorge 1922 p.p.[229] · Scirpo-Phragmitetum schoenoplectosumW. Koch 1926[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Scirpetum lacustris - szuwar oczeretowy
Schoenoplectus lacustris (oczeret jeziorny)
płat szuwaru oczeretowego Ass.Scirpetum lacustris
Słabo zwarte zbiorowisko oczeretu jeziornego (Schoenoplectus lacustris) wykształca się w w pierwszej fazie zarastania, w eutroficznych zbiornikach wodnych, na podłożu mineralnym w różnym stopniu zamulonym, w wodach o głębokości 1-2 m. Z uwagi bytowania na stosunkowo dużej głębokości, w płytszych zbiornikach występuje także daleko od brzegu lub na płyciznach jeziora i zwykle jest pierwszym zbiorowiskiem klasy od strony środka zbiornika wodnego.

space

Zbiorowisko zajmuje niekiedy znaczną powierzchnię zbiorników wodnych i jest szeroko rozpowszechnione na terenie całego kraju, z wyjątkiem pogórza i gór.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: pospolite • stan zagrożenia: niezagrożone • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Scirpetum lacustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Scirpetum lacustris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Scirpetum lacustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji