atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Acoretum calamiEggler 1933 ex Kobendza 1948[14][229] [🔉 a·ko·re·tum ka·la·mi]

szuwar tatarakowy
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Acoretum calami
Szuwar tworzony przez dominujący tatarak zwyczajny (Acorus calamus), niekiedy jednogatunkowy, zwłaszcza w mniej żyznych siedliskach. W żyźniejszych siedliskach pojawiają się liczniej takie gatunki jak: skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile), manna mielec (Glyceria maxima), trzcina pospolita (Phragmites australis), marek szerokolistny (Sium latifolium), szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum), żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica), turzyca dzióbkowata (Carex rostrata)[49].

space

Zespół szeroko rozpowszechniony na terenie całej Polski niżowej.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko ksenospontaniczne • rozpowszechnienie: pospolite • stan zagrożenia: niezagrożone • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zgrupowania (ChSC zgr.) Ass.Acoretum calami

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Acoretum calami

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zgrupowania Ass.Acoretum calami

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji