atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Libb. 1931

szuwar mozgowy (zespół mozgi trzcinowatej)
Phalaridetum arundinaceae
06.07.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Phalaridetum arundinaceae
06.07.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Phalaridetum arundinaceae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Phalaridetum arundinaceae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Phalaridetum arundinaceae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Phalaridetum arundinaceae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Cladietum marisci, Ass.Thelypteridi-Phragmitetum, Ass.Caricetum ripariae, Ass.Caricetum acutiformis, Ass.Caricetum paniculatae, Ass.Caricetum rostratae, Ass.Caricetum elatae, Ass.Caricetum appropinquatae, Ass.Caricetum distichae, Ass.Caricetum gracilis, Ass.Caricetum vesicariae, Ass.Caricetum vulpinae, Ass.Phalaridetum arundinaceae, Ass.Caricetum buxbaumii