atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Equisetetum fluviatilis Steffen 1931

szuwar skrzypowy
Equisetum limosi Steffen 1931
Equisetetum fluviatilis
17.05.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Equisetetum fluviatilis
XL
Hydrocharitetum morsus-ranae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Equisetetum fluviatilis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Equisetetum fluviatilis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Equisetetum fluviatilis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Scirpetum lacustris, Ass.Typhetum angustifoliae, Ass.Sagittario-Sparganietum emersi, Ass.Sparganietum erecti, Ass.Eleocharitetum palustris, Ass.Equisetetum fluviatilis