atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Equisetetum fluviatilisSteffen 1931[14] [🔉 e·kwi·se·te·tum flu·wi·a·ti·lis]

szuwar skrzypowy
Equisetetum limosiSteffen 1931[229] [🔉 e·kwi·se·te·tum lī·m·si]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Equisetetum fluviatilis
XL
Equisetetum fluviatilis
XL
Equisetetum fluviatilis - szuwar skrzypowy
XL
Hydrocharitetum morsus-ranae
XL
widoczna zonacja roślinności wodnej: od strony toni wodnej Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae (facja z osoką aloesowatą (Stratiotes aloides)) ≡ Ass.Stratiotetum aloidis, następnie pas Ass.Equisetetum fluviatilis oraz od strony lądu szuwar wielkoturzycowy ze związku All.Magnocaricion elatae
Zbiorowisko mniej lub bardziej zwarte, o charakterystycznej wyglądzie nadawanym przez dominujący skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile). Różnopostaciowe w zależności od siedliska.

space

Często w kompleksie zonacyjnym stanowi pierwszy pas szuwarów od strony środka zbiornika wodnego, granicząc od tej strony ze zbiorowiskami roślin wodnych klasy Cl.Potametea i wtedy ze znacznym udziałem gatunków roślin wodnych w składzie florystycznym np. grążel żółty (Nuphar lutea), żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae). Wtedy od strony lądu najczęściej graniczy z szuwarami Ass.Glycerietum maximae, Ass.Acoretum calami lub Caricetum gracilis[49]. Od strony innego typu szuwarów wnikają takie gatunki jak trzcina pospolita (Phragmites australis), manna mielec (Glyceria maxima) lub tatarak zwyczajny (Acorus calamus). W procesie sukcesji ekologicznej, podczas lądowacenia zbiornika zbiorowisko jest wypierane przez zespoły All.Magnocaricion elatae.

space

Zespół częsty na terenie całego kraju.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Equisetetum fluviatilis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Equisetetum fluviatilis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Equisetetum fluviatilis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji