atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Scirpetum maritimiSoó 1927 ex Eggler 1933 em. R. Tx. 1937[229] [🔉 scir·pe·tum ma·ri·ti·mi]

zespół sitowca nadmorskiego
Bulboschoenetum maritimi(Christiansen 1934) R. Tx. 1937[229] · Schoenoplectetum tabernaemontaniSoó 1927 ex 1947[229] · Scirpetum maritimi(Br.-Bl. 1931) R.Tx. 1937[14][jako główna] · Scirpetum tabernaemontaniProdan 1939[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Scirpetum maritimi
Scirpetum maritimi
XL
Mało zwarte zbiorowisko z dominacją sitowca nadmorskiego (agg.) (Bolboschoenus maritimus agg.) lub oczeretu Tabernaemontanusa (Schoenoplectus tabernaemontani), albo z współudziałem obu tych gatunków; czasem dominuje trzcina pospolita (Phragmites australis)[49].

space

Zbiorowisko siedlisk słonawych (subhalofilne), wykształca się w płytkich zbiornikach wód słonawych, na obrzeżach płytkich zatok nadmorskich, terenach solnisk śródlądowych (np. Kujawy), rzadziej w silnie zanieczyszczonych solą ciekach i zbiornikach, w wodach o odczynie od obojętnego do zasadowego, na podłożu mineralnym, zwykle zamulonym. Czasem występuje i na terenach niezasolonych, wtedy w postaci bez .

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds,ds2 - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 1330 ds,ds2 - solniska nadmorskie (O.Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska nadmorskie) · 1340!priorytetowe ds,ds2 - śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (O.Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska śródlądowe)
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Scirpetum maritimi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Scirpetum maritimi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji