atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 1931) R.Tx. 1937

zespół sitowca nadmorskiego
Scirpetum maritimi
22.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Scirpetum maritimi
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Scirpetum maritimi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Scirpetum maritimi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Scirpetum maritimi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)