atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Nasturtietum officinalis (Seib. 1962) Oberd. et all. 1967

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Nasturtietum officinalis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Nasturtietum officinalis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Nasturtietum officinalis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)