atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Asteretea tripolium Westh. et Beeft. ap. Beeft. 1962

halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe (zasolone łąki i pastwiska)

Halofilne łąki lub szuwary, w supralitoralu zbiorników wód słonych i słonawych.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaVioletea calaminariae (murawy galmanowe)Phragmitetea (szuwary)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Asteretea tripolium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)