atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Alisma gramineum Lej.

żabieniec trawolistny
Alisma arcuatum Michalet · Alisma gramineum C.C. Gmel.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)
18.09.2011, Rajsko (kotlina Oświęcimska); copyright © by Jerzy Kruk
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)
3D
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110918.1.jkr - Alisma gramineum (żabieniec trawolistny); Rajsko (kotlina Oświęcimska)
110918-1
leg. Jerzy Kruk
/Rajsko (kotlina Oświęcimska)/
/forma podwodna/ #4, 1.3D