(zespół) Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis (Lohm. 1942) Poli et J.Tx. 1960

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis — regionalnie

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Bidention tripartiti

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Bidentetalia tripartiti ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti