atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum diandrae Jon. 1932 em. Oberd. 1957

Caricion lasiocarpae Caricion lasiocarpae Caricion lasiocarpae Caricion lasiocarp…Caricion lasiocarpaeCaricetum lasiocarpae (zespół turzycy nitkowatej)Caricetum chordorrhizae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum diandrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum diandrae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum diandrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)