atlas-roslin.pl

(związek) All.Carici-Rumicion hydrolapathiPassarge 1964 [🔉 ka·ri·ci ru·mi·ci·on hy·dro·la·pa·ti]

roślinność bagienna na półpłynnych osadach organicznych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Carici-Rumicion hydrolapathi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Carici-Rumicion hydrolapathi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Carici-Rumicion hydrolapathi

🟡🔸 Ass.Calletum palustris - zespół czermieni błotnej - zespół czermieni błotnej
🟢 Ass.Thelypterido-Phragmitetum - zespół zachylnika błotnego z trzciną * - zespół zachylnika błotnego z trzciną
🟢 Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi - zespół turzycy nibyciborowatej i szaleju * - zespół turzycy nibyciborowatej i szaleju
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji