atlas-roslin.pl

(rząd) O.Nasturtio-GlycerietaliaPignatti 1953 [🔉 nas·tur·ti·o-gly·ce·ri·e·ta·li·a]

szuwary ziołoroślowe
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ jest to jeden z dwóch rzędów klasy Cl.Phragmitetea australis obejmujący zespoły ze związku All.Sparganio-Glycerion fluitantis oraz zawierający dodatkowe dwa związki ujmujące niektóre zespoły w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zaliczone do All.Phragmition communis i All.Magnocaricion elatae; drugim rzędem klasy jest O.Phragmitetalia australis obejmujący szuwary typowe i wielkoturzycowe. [MS (2024-1-24)]
Szuwary ziołoroślowe, przeważnie znacznie niższe niż typowe i wielkoturzycowe szuwary O.Phragmitetalia australis, związane głównie z dolinami rzecznymi, dobrze natlenionymi wodami płynącymi i procesami mułotwórczymi[229].
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Nasturtio-Glycerietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Nasturtio-Glycerietalia

🟢 All.Sparganio-Glycerion fluitantis - szuwary potokowe - szuwary potokowe
🟡 Ass.Apietum nodiflori - zespół selerów węzłobaldachowych - zespół selerów węzłobaldachowych
🟡 Ass.Cardamino amarae-Beruletum erecti - zespół rzeżuchy gorzkiej i potocznika wąskolistnego * - zespół rzeżuchy gorzkiej i potocznika wąskolistnego
🟢 Ass.Catabrosetum aquaticae - zespół brodobrzanki - zespół brodobrzanki
🟢 Ass.Glycerietum fluitantis - szuwar manny jadalnej * - szuwar manny jadalnej
🟢 Ass.Glycerietum plicatae - szuwar manny fałdowanej - szuwar manny fałdowanej
🟡 Ass.Glycerietum plicato-nemoralis - szuwar manny gajowej - szuwar manny gajowej
🟡 Ass.Glycerio-Sparganietum neglecti - szuwar jeżogłówki zapoznanej i mann - szuwar jeżogłówki zapoznanej i mann
🟢 Ass.Leersietum oryzoidis - zespół zamokrzycy ryżowej - zespół zamokrzycy ryżowej
🟢 Ass.Nasturtietum officinalis - zespół rukwi - zespół rukwi
🟡 Ass.Veronico-Mimuletum guttati - zespół kroplika żółtego - zespół kroplika żółtego
🟡 All.Phalaridion
🟢 Ass.Phalaridetum arundinaceae - szuwar mozgowy * - szuwar mozgowy
🟡 All.Oenanthion aquaticae - szuwary obrzeży dolinowych zbiorników * - szuwary obrzeży dolinowych zbiorników
🟢 Ass.Eleocharitetum palustris - szuwar ponikła błotnego * - szuwar ponikła błotnego
🟢 Ass.Hippuridetum vulgaris - szuwar przęstkowy - szuwar przęstkowy
🟢 Ass.Sagittario-Sparganietum emersi - szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej - szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej
🟢 Ass.Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae - zespół rzepichy ziemnowodnej * - zespół rzepichy ziemnowodnej
🟡 Ass.Glycerio-Oenanthetum aquaticae - szuwar kropidła wodnego * - szuwar kropidła wodnego
🟡 Ass.Butometum umbellati - szuwary łączenia baldaszkowatego * - szuwary łączenia baldaszkowatego
🟡 Ass.Typhetum laxmanii - szuwar pałki wysmukłej - szuwar pałki wysmukłej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji