atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum ripariaeSoó 1928[14][229] [🔉 ka·ri·ce·tum ri·pa·ri·e]

zespół turzycy brzegowej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Caricetum ripariae - zespół turzycy brzegowej
XL
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zespół definiowany przez dominację turzycy brzegowej (Carex riparia).

space

Zbiorowisko rozpowszechnione na terenie całego kraju z wyjątkiem obszarów górskich.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum ripariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Caricetum ripariae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum ripariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Magnocaricion elatae (szuwary wielkoturzycowe)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji