atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sagittario-Sparganietum emersiR.Tx. 1953[14][229] [🔉 sa·git·ta·ri·o-spar·ga·ni·e·tum e·mer·si]

szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zespół znajduje się w związku All.Phragmition communis w grupie szuwarów typowych ze znacznym udziałem roślin wodnych i bez nawiązań do All.Magnocaricion elatae. [MS (2024-1-25)]
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
Niski i ubogi szuwar strzałki wodnej (Sagittaria sagittifolia) i jeżogłówki pojedynczej (Sparganium emersum) ma luźną strukturę.

space

Zespół stosunkowo rzadko spotykany na terenie kraju.[229] Rozpowszechniony w wodach eutroficznych w całej Polsce.[14]

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3270 ds2 - zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością All.Chenopodion glauci p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zgrupowania (ChSC zgr.) Ass.Sagittario-Sparganietum emersi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zgrupowania Ass.Sagittario-Sparganietum emersi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

wybrane okazy · selected collections

#1
psk.080712-2
leg. Piotr Sikorski
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji