atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sagittario-Sparganietum emersiR.Tx. 1953

autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Sagittario-Sparganietum emersi
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sagittario-Sparganietum emersi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sagittario-Sparganietum emersi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji