atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sagittario-Sparganietum emersi R.Tx. 1953

szuwary typowe z udziałem roślin wodnych szuwary typowe z udziałem roślin wodnych szuwary typowe z udziałe… szuwary typowe z u…szuwary typowe z udziałem roślin wodnychTyphetum angustifoliae (szuwar wąskopałkowy)Sparganietum erecti (szuwar jeżogłówkowy)
Sagittario-Sparganietum emersi
12.07.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sagittario-Sparganietum emersi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sagittario-Sparganietum emersi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sagittario-Sparganietum emersi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)