atlas-roslin.pl

(związek) All.Oenanthion aquaticaeHejný ex Neuhäusl 1959 [🔉 ē·nan·ti·on a·kwa·ti·kē]

szuwary obrzeży dolinowych zbiorników
Eleocharito-SagittarionPass. 1964
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Związek obecny w systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/; w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zespoły tego związku znajdują się w różnych grupach związku All.Phragmition communis. [MS (2024-1-25)]
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Na ogół niskie lub średniowysokie szuwary zbudowane z roślin dwuliściennych i jednoliściennych.

space

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Oenanthion aquaticae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Oenanthion aquaticae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Oenanthion aquaticae

🟢 Ass.Eleocharitetum palustris - szuwar ponikła błotnego * - szuwar ponikła błotnego
🟢 Ass.Hippuridetum vulgaris - szuwar przęstkowy - szuwar przęstkowy
🟢 Ass.Sagittario-Sparganietum emersi - szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej - szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej
🟢 Ass.Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae - zespół rzepichy ziemnowodnej * - zespół rzepichy ziemnowodnej
🟡 Ass.Glycerio-Oenanthetum aquaticae - szuwar kropidła wodnego * - szuwar kropidła wodnego
🟡 Ass.Butometum umbellati - szuwary łączenia baldaszkowatego * - szuwary łączenia baldaszkowatego
🟡 Ass.Typhetum laxmanii - szuwar pałki wysmukłej - szuwar pałki wysmukłej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji