atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Eleocharitetum palustrisŠennikov 1919 ex Ubrizsy 1948 [🔉 e·le·o·cha·ri·te·tum pa·lus·tris]

szuwar ponikła błotnego
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zespół znajduje się w związku All.Phragmition communis w grupie "szuwarów typowych z małym udziałem roślin wodnych i sporadycznym pojawem gatunków szuwarów wielkoturzycowych All.Magnocaricion elatae". [MS (2024-1-25)]
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Niskie szuwary, zbudowane ze stosunkowo luźnych skupień ponikła błotnego (Eleocharis palustris) ssp. vulgaris.

space

Zbiorowisko częste na terenie całego kraju, jednak przeważnie małopowierzchniowe.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: niezagrożone
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Eleocharitetum palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Eleocharitetum palustris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Eleocharitetum palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji