atlas-roslin.pl

(związek) All.Phragmition Koch 1926

szuwary właściwe (szuwary wodne, trzcinowiska)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Phragmition

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Phragmition — liczne gatunki przechodzące z Potametea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Phragmition

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)