atlas-roslin.pl

(związek) All.Phragmition Koch 1926

szuwary właściwe (szuwary wodne)(trzcinowiska)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Phragmition

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Phragmition — liczne gatunki przechodzące z Potametea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Phragmition

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)