atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Festucetum pallentis(Kozł. 1928) Kornaś 1950

zespół kostrzewy bladej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: bardzo rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 6110!priorytetowe ds2 - skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (All.Alysso alyssoidis-Sedion albi) · 6210!priorytetowe ds,ds2 - murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis); priorytetowe "gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków"
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festucetum pallentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Festucetum pallentis — zespół centralny, regionalnie ChAss.= ChAll.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festucetum pallentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
ChO.
🔵 
Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
Achillea pannonica (krwawnik pannoński)
ChO.
🔵 
Achillea pannonica (krwawnik pannoński)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
ChO.
🔵 
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
ChO.
🔵 
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Anthemis tinctoria (rumian żółty)
ChO.
🔵 
Anthemis tinctoria (rumian żółty)
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
ChO.
🔵 
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
ChO.
🔵 
Asterella saccata (gwiaździanka workowata)
Astragalus danicus (traganek duński)
ChO.
🔵 
Astragalus danicus (traganek duński)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
ChO.
🔵 
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
ChO.
🔵 
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Campanula sibirica (dzwonek syberyjski)
ChO.
🔵 
Campanula sibirica (dzwonek syberyjski)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
ChO.
🔵 
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Echium russicum (żmijowiec czerwony)
ChO.
🔵 
Echium russicum (żmijowiec czerwony)
Eryngium campestre (mikołajek polny)
ChO.
🔵 
Eryngium campestre (mikołajek polny)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
ChO.
🔵 
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Galium valdepilosum (przytulia stepowa)
ChO.
🔵 
Galium valdepilosum (przytulia stepowa) [?]
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
ChO.
🔵 
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy) [?]
Onobrychis arenaria (sparceta piaskowa)
ChO.
🔵 
Onobrychis arenaria (sparceta piaskowa)
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
ChO.
🔵 
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
ChO.
🔵 
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Pilosella bauhini (kosmaczek Bauhina)
ChO.
🔵 
Pilosella bauhini (kosmaczek Bauhina)
Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
ChO.
🔵 
Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
Salvia nemorosa (szałwia omszona)
ChO.
🔵 
Salvia nemorosa (szałwia omszona)
Salvia verticillata (szałwia okręgowa)
ChO.
🔵 
Salvia verticillata (szałwia okręgowa)
Scabiosa ochroleuca (driakiew żółtawa)
ChO.
🔵 
Scabiosa ochroleuca (driakiew żółtawa)
Scorzonera purpurea (wężymord stepowy)
ChO.
🔵 
Scorzonera purpurea (wężymord stepowy)
Stipa joannis (ostnica Jana)
ChO.
🔵 
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
ChO.
🔵 
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Thesium linophyllon (leniec pospolity)
ChO.
🔵 
Thesium linophyllon (leniec pospolity)
Thymus austriacus (macierzanka austriacka)
ChO.
🔵 
Thymus austriacus (macierzanka austriacka)
Thymus glabrescens (macierzanka nagolistna)
ChO.
🔵 
Thymus glabrescens (macierzanka nagolistna)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
ChO.
🔵 
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
Thymus marschallianus (macierzanka Marschalla)
ChO.
🔵 
Thymus marschallianus (macierzanka Marschalla)
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
ChO.
🔵 
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
ChO.
🔵 
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Viola rupestris (fiołek skalny)
ChO.
🔵 
Viola rupestris (fiołek skalny)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
ChCl.
🔵 
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
ChCl.
🔵 
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
ChCl.
🔵 
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
ChCl.
🔵 
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
ChCl.
🔵 
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Artemisia campestris (bylica polna)
ChCl.
🔵 
Artemisia campestris (bylica polna)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
ChCl.
🔵 
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
ChCl.
🔵 
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
ChCl.
🔵 
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
ChCl.
🔵 
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
ChCl.
🔵 
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
ChCl.
🔵 
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
ChCl.
🔵 
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
Carex humilis (turzyca niska)
ChCl.
🔵 
Carex humilis (turzyca niska)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
ChCl.
🔵 
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
ChCl.
🔵 
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
ChCl.
🔵 
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
ChCl.
🔵 
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
ChCl.
🔵 
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
ChCl.
🔵 
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
ChCl.
🔵 
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
ChCl.
🔵 
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
ChCl.
🔵 
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
ChCl.
🔵 
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
ChCl.
🔵 
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
ChCl.
🔵 
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
ChCl.
🔵 
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Galium album (przytulia biała)
ChCl.
🔵 
Galium album (przytulia biała)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
ChCl.
🔵 
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
ChCl.
🔵 
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
ChCl.
🔵 
Helianthemum nummularium ssp. nummularium (posłonek rozesłany typowy)
ChCl.
🔵 
Helianthemum nummularium ssp. obscurum (posłonek rozesłany pospolity)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
ChCl.
🔵 
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
ChCl.
🔵 
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
ChCl.
🔵 
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
ChCl.
🔵 
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
ChCl.
🔵 
Ononis repens (wilżyna rozłogowa) [ssp. procurrens]
Orthantha lutea (ortanta żółta)
ChCl.
🔵 
Orthantha lutea (ortanta żółta)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)
ChCl.
🔵 
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty) [?]
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
ChCl.
🔵 
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Plantago media (babka średnia)
ChCl.
🔵 
Plantago media (babka średnia)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
ChCl.
🔵 
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
ChCl.
🔵 
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
ChCl.
🔵 
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
ChCl.
🔵 
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
ChCl.
🔵 
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
ChCl.
🔵 
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
ChCl.
🔵 
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
Stachys recta (czyściec prosty)
ChCl.
🔵 
Stachys recta (czyściec prosty)
ChCl.
🔵 
Taraxacum laevigatum (mniszek drobny)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
ChCl.
🔵 
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
ChCl.
🔵 
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
Teucrium montanum (ożanki górskiej)
ChCl.
🔵 
Teucrium montanum (ożanki górskiej) [?]
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
ChCl.
🔵 
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
ChCl.
🔵 
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
ChCl.
🔵 
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji