atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani W. Mat. 1981

sucha łąka pienińska

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arrhenatherion elatioris (łąki grądowe dwu i wielokośne)