atlas-roslin.pl

(rząd) O.Quercetalia pubescenti-petraeaeKlika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984

świetliste dąbrowy · ciepłolubne dąbrowy
Kserotermiczne lasy dębowe obszarów przyśródziemnomorskich oraz subkontynentalne dąbrowy typu stepowo-leśnego; odpowiada priorytetowemu siedlisku „ciepłolubne dąbowy (91I0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Quercion pubescenti-petraeae
🔵
All.Quercion pubescenti-petraeae
dąbrowy z dębem omszonym
na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - oba źródła; 🟣 - (+)inne źródła; żółte tło - częściej notowane
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Quercetalia pubescenti-petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Quercetalia pubescenti-petraeae

🔵 All.Potentillo albae-Quercion petraeae - wschodniośrodkowoeuropejskie kserotermiczne lasy dębowe - wschodniośrodkowoeuropejskie kserotermiczne lasy dębowe
🔵 Ass.Potentillo albae-Quercetum - świetlista dąbrowa subkontynentalna - świetlista dąbrowa subkontynentalna
🔵 SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum
🔵 SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae
🔵 Ass.Peucedano cervariae-Coryletum - ciepłolubne zbiorowiska mozaikowe - ciepłolubne zbiorowiska mozaikowe
🔵 All.Quercion pubescenti-petraeae
🔵 Ass.Quercetum pubescenti-petraeae - dąbrowa z dębem omszonym - dąbrowa z dębem omszonym
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji