atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris(Br.-Bl. 1930) Pawł. et Wal. 1949[14]

żyzne karpackie łąki reglowe · łąki mietlicowe · zespół mieczyka i mietlicy pospolitej
Gladiolo-Agrostidetum[564]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Typowe żyzne łąki Karpat Zachodnich (tj. i Tatr), występujące w piętrze reglowym (600-1350m n.p.m.)[14], głównie jako zbiorowisko zastępcze buczyny karpackiej Ass.Dentario glandulosae-Fagetum[49].

space

Skład florystyczny jest bardzo bogaty, z licznymi udziałem bylin dwuliściennych. Charakterystyczne są też aspekty w okresie kwitnienia dominujących gatunków, w końcu zimy lub przedwiosenny aspekt krokusem spiskim (Crocus scepusiensis), a w okresie letnim aspekty mieczykiem dachówkowatym (Gladiolus imbricatus) lub zimowit jesienny (Colchicum autumnale).

space

Utrzymanie łąk we właściwym dla zespołu składzie florystycznym wymaga corocznego dwukrotnego koszenia i umiarkowanego nawożenia. Dostarcza przy tym dużej ilości dobrej jakości siana. Przy intensywnym użytkowaniu, z nawożeniem, skład florystyczny ulega uproszczeniu. Brak nawożenia prowadzi ku zbiorowiskom łąk jałowych ("psiar").

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Arrhenatheretalia (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)

Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
ChO.
🔵 
Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
Alchemilla acutiloba (przywrotnik ostroklapowy)
ChO.
🟡 
Alchemilla acutiloba (przywrotnik ostroklapowy)
Alchemilla crinita (przywrotnik płytkoklapowy)
ChO.
🟡 
Alchemilla crinita (przywrotnik płytkoklapowy)
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
ChO.ChAss.
🟡 
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
ChO.
🟡 
Alchemilla plicata (przywrotnik płaskolistny)
ChO.
🟡 
Alchemilla subcrenata (przywrotnik karbowany)
ChO.ChAss.
🟡 
Alchemilla walasii (przywrotnik Walasa)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.ChO.
🟡 
Avenula pubescens (owsica omszona) [optimum]
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
ChO.
🔵 
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Carum carvi (kminek zwyczajny)
ChO.
🔵 
Carum carvi (kminek zwyczajny)
Centaurea oxylepis (chaber ostrołuskowy)
ChO.ChAss.
🟡 
Centaurea oxylepis (chaber ostrołuskowy)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
ChO.
🔵 
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
ChO.
🟡 
Dactylis glomerata ssp. glomerata (kupkówka pospolita typowa) [optimum]
Daucus carota (marchew zwyczajna)
ChO.DAll.
🔵 
Daucus carota (marchew zwyczajna)
Heracleum sphondylium ssp. glabrum (barszcz syberyjski)
ChO.DAll.
🔵 
Heracleum sphondylium ssp. glabrum (barszcz syberyjski)
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
ChO.
🔵 
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.ChO.
🟡 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
ChO.
🟡 
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
Leucanthemum vulgare (jastrun właściwy)
ChO.
🔵 
Leucanthemum vulgare (jastrun właściwy)
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.)
ChO.
🟡 
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.) [L. praecox]
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)
ChO.
🟢 
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
ChO.
🟢 
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
ChO.ChAll.
🔵 
Ranunculus strigulosus (jaskier rdzawy)
Rhinanthus alectorolophus (szelężnik włochaty)
ChO.
🔵 
Rhinanthus alectorolophus (szelężnik włochaty)
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
ChO.ChAll.
🔵 
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
Stellaria graminea (gwiazdnica trawiasta)
ChO.
🟡 
Stellaria graminea (gwiazdnica trawiasta) [optimum]
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.ChO.
🔵 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [coll.]
ChO.
🟡 
Tragopogon pratensis agg. (kozibród łąkowy agg.)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
ChO.ChAll.
🔵 
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
ChO.
🟢 
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.)
ChO.
🟡 
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.) [optimum]
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.ChO.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.ChO.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.ChO.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji