atlas-roslin.pl

(rząd) O.Convolvuletalia sepium R.Tx. 1950

zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych

Odpowiada siedlisku „... ziołorośla nadrzeczne (6430)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

Galio-Urticenea Galio-Urticenea Galio-Urticenea Galio-UrticeneaGalio-UrticeneaGlechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Convolvuletalia sepium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Convolvuletalia sepium

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Convolvuletalia sepium — w stosunku do Glechometalia

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Convolvuletalia sepium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące