Preissia quadrata (Scop.) Nees

porostniczka czterodzielna
na stronie — znaleziska