atlas-roslin.pl

Philonotis seriata Mitt.

bagniak spiralny

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.105 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw