atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Juncus articulatus L. em. K. Richt. ssp. articulatus

sit członowaty typowy

cechy charakterystyczne

Podgatunek typowy jest spotykany najczęściej.

space

Kwiatostan zwykle z odstającymi, wielogłówkowymi gałązkami; główki 4 – 8-kwiatowe; owoc torebka piramidalna, brązowa do (rzadko) czarnej, ±długości listków okwiatu, te czeronobrunatne lub kasztanowobrunatne, rzadko zielonkawe lub blade.