atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Aneura pinguis (L.) Dumort.

beznerw tłusty
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
poł-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
Aneura pinguis (beznerw tłusty)

występowanie

Aneura pinguis (beznerw tłusty)

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100318.1.dt - Aneura pinguis (beznerw tłusty); Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie
100318-1
leg. Dariusz Tlałka
/Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie/ #2
znalezisko 00010000.2.jmak - Aneura pinguis (beznerw tłusty); poł-zach. Niemcy
2
leg. Jarosław Makowski
/poł-zach. Niemcy/ #13