Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort.

mierzcha wycięta
na stronie — występowanie · znaleziska