atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Vaccinio-PiceeteaBr.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939[14][229][7] [🔉 wak·ki·ni·o-pi·ce·e·te·a]

bory szpilkowe · bory jodłowe, sosnowe i świerkowe · lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych
Acydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne zbiorowiska z przewagą drzew szpilkowych, krzewinek i mezofilnych mszaków.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Vaccinio-Piceetea

🔵 O.Piceetalia abietis - bory świerkowe i jodłowe - bory świerkowe i jodłowe
🔵 All.Piceion abietis - bory świerkowe i jodłowe - bory świerkowe i jodłowe
🔵 subAll.Vaccinio-Piceenion - świerczyny właściwe - świerczyny właściwe
🔵 grAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion - grupa borów świerkowych - grupa borów świerkowych
🔵 Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum - górnoreglowa świerczyna sudecka - górnoreglowa świerczyna sudecka
🔵 Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum - górnoreglowa świerczyna karpacka - górnoreglowa świerczyna karpacka
🔵 Ass.Pino cembrae-Piceetum - górski bór limbowo-świerkowy - górski bór limbowo-świerkowy
🔵 Ass.Bazzanio-Piceetum - dolnoreglowa świerczyna na torfie - dolnoreglowa świerczyna na torfie
🔵 zgr.[Calamagrostio villosae-Piceetum, Plagiothecio-Piceetum tatricum, Abieti-Piceetum (montanum), Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum]
🔵 zgr.[Bazzanio-Piceetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum]
🔵 zgr.[Abieti-Piceetum (montanum), Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum, Bazzanio-Piceetum, Abietetum polonicum]
🔵 zgr.[Abieti-Piceetum (montanum), Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum, Bazzanio-Piceetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum]
🔵 grAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
🔵 Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum - borealna świerczyna (na torfie) - borealna świerczyna (na torfie)
🔵 Ass.Querco-Piceetum - subborealny wilgotny bór mieszany - subborealny wilgotny bór mieszany
🔵 zgr.[Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum]
🔵 subAll.Vaccinio-Abietenion - grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych - grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych
🔵 Ass.Abieti-Piceetum (montanum) - dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy - dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy
🔵 Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) - karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy - karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy
🔵 Ass.Polysticho-Piceetum - nawapienna świerczyna górnoreglowa - nawapienna świerczyna górnoreglowa
🔵 Ass.Abietetum polonicum - wyżynny jodłowy bór mieszany - wyżynny jodłowy bór mieszany
🔵 Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum - bór wilgotny trzcinnikowy - bór wilgotny trzcinnikowy
🔵 zgr.[Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum]
🔵 subAll.Rhododendro-Vaccinienion - grupa zarośli sosny kosówki - grupa zarośli sosny kosówki
🔵 Ass.Pinetum mugo carpaticum - karpackie zarośla kosówki - karpackie zarośla kosówki
🔵 Ass.Pinetum mugo sudeticum - sudeckie zarośla kosówki - sudeckie zarośla kosówki
🔵 Ass.Salicetum silesiacae - zespół wierzby śląskiej - zespół wierzby śląskiej
🔵 O.Cladonio-Vaccinietalia - bory sosnowe - bory sosnowe
🔵 All.Loiseleurio-Vaccinion - wysokogórskie borówczyska bażynowe - wysokogórskie borówczyska bażynowe
🔵 Ass.Empetro-Vaccinietum - wysokogórskie borówczyska bażynowe - wysokogórskie borówczyska bażynowe
🔵 All.Dicrano-Pinion - bory sosnowe - bory sosnowe
🔵 subAll.Dicrano-Pinenion - bory sosnowe i mieszane - bory sosnowe i mieszane
🔵 grAss.bory sosnowe na glebach mineralnych
🔵 Ass.Peucedano-Pinetum - kontynentalny bór sosnowy świeży * - kontynentalny bór sosnowy świeży
🔵 subAss.Peucedano-Pinetum typicum - kontynentalny bór sosnowy świeży typowy - kontynentalny bór sosnowy świeży typowy
🔵 subAss.Peucedano-Pinetum pulsatilletosum - kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy - kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy
🔵 Ass.Leucobryo-Pinetum - subatlantycki bór sosnowy świeży * - subatlantycki bór sosnowy świeży
🔵 Ass.Cladonio-Pinetum - bór sosnowy suchy - bór sosnowy suchy
🔵 Ass.Molinio caeruleae-Pinetum - bór sosnowy wilgotny - bór sosnowy wilgotny
🔵 Ass.Empetro nigri-Pinetum - nadmorski bór sosnowy - nadmorski bór sosnowy
🔵 zgr.[Empetro nigri-Pinetum, Cladonio-Pinetum]
🔵 zgr.[Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum]
🔵 zgr.[Leucobryo-Pinetum, Molinio caeruleae-Pinetum]
🔵 zgr.[Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum]
🔵 zgr.[Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum, Molinio caeruleae-Pinetum]
🔵 grAss.bory mieszane - subkontynentalne sosnowe bory mieszane (ca) - subkontynentalne sosnowe bory mieszane (ca)
🔵 Ass.Querco roboris-Pinetum - kontynentalny bór mieszany * - kontynentalny bór mieszany
🔵 Ass.Serratulo-Pinetum - subborealny bór mieszany * - subborealny bór mieszany
🔵 subAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi - bory bagienne - bory bagienne
🔵 Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis - brzezina bagienna - brzezina bagienna
🔵 Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris - bór sosnowy bagienny - bór sosnowy bagienny
🔵 zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji