atlas-roslin.pl

(podzwiązek) subAll.Vaccinio-PiceenionOberd. 1957

świerczyny właściwe · zbiorowiska borów typowych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC subAll.) subAll.Vaccinio-Piceenion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające podzwiązku (DsubAll.) subAll.Vaccinio-Piceenionbrak

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku subAll.Vaccinio-Piceenion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) subAll.Vaccinio-Piceenion

🔵 grAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion - grupa borów świerkowych - grupa borów świerkowych
🔵 Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum - górnoreglowa świerczyna sudecka - górnoreglowa świerczyna sudecka
🔵 Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum - górnoreglowa świerczyna karpacka - górnoreglowa świerczyna karpacka
🔵 Ass.Pino cembrae-Piceetum - górski bór limbowo-świerkowy - górski bór limbowo-świerkowy
🔵 Ass.Bazzanio-Piceetum - dolnoreglowa świerczyna na torfie - dolnoreglowa świerczyna na torfie
🔵 zgr.[Calamagrostio villosae-Piceetum, Plagiothecio-Piceetum tatricum, Abieti-Piceetum (montanum), Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum]
🔵 zgr.[Bazzanio-Piceetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum]
🔵 zgr.[Abieti-Piceetum (montanum), Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum, Bazzanio-Piceetum, Abietetum polonicum]
🔵 zgr.[Abieti-Piceetum (montanum), Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum, Bazzanio-Piceetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum]
🔵 grAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
🔵 Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum - borealna świerczyna (na torfie) - borealna świerczyna (na torfie)
🔵 Ass.Querco-Piceetum - subborealny wilgotny bór mieszany - subborealny wilgotny bór mieszany
🔵 zgr.[Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum]
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji