atlas-roslin.pl

(rząd) O.Piceetalia abietisPawł. in Pawł. et al. 1928

bory świerkowe i jodłowe
Vaccinio-PiceetaliaBr.-Bl. 1939
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - oba źródła; 🟣 - inne źródła; żółte tło - częściej notowane
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Piceetalia abietis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Piceetalia abietis

🔵 All.Piceion abietis - bory świerkowe i jodłowe - bory świerkowe i jodłowe
🔵 SubAll.Vaccinio-Piceenion - świerczyny właściwe - świerczyny właściwe
🔵 GrAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion - grupa borów świerkowych - grupa borów świerkowych
🔵 Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum - górnoreglowa świerczyna sudecka - górnoreglowa świerczyna sudecka
🔵 Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum - górnoreglowa świerczyna karpacka - górnoreglowa świerczyna karpacka
🔵 Ass.Pino cembrae-Piceetum - górski bór limbowo-świerkowy - górski bór limbowo-świerkowy
🔵 Ass.Bazzanio-Piceetum - dolnoreglowa świerczyna na torfie - dolnoreglowa świerczyna na torfie
🔵 zgr.[Calamagrostio villosae-Piceetum, Plagiothecio-Piceetum tatricum, Abieti-Piceetum (montanum), Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum]
🔵 zgr.[Bazzanio-Piceetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum]
🔵 zgr.[Abieti-Piceetum (montanum), Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum, Bazzanio-Piceetum, Abietetum polonicum]
🔵 zgr.[Abieti-Piceetum (montanum), Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum, Bazzanio-Piceetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum]
🔵 GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
🔵 Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum - borealna świerczyna (na torfie) - borealna świerczyna (na torfie)
🔵 Ass.Querco-Piceetum - subborealny wilgotny bór mieszany - subborealny wilgotny bór mieszany
🔵 zgr.[Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum]
🔵 SubAll.Vaccinio-Abietenion - grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych - grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych
🔵 Ass.Abieti-Piceetum (montanum) - dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy - dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy
🔵 Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) - karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy - karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy
🔵 Ass.Polysticho-Piceetum - nawapienna świerczyna górnoreglowa - nawapienna świerczyna górnoreglowa
🔵 Ass.Abietetum polonicum - wyżynny jodłowy bór mieszany - wyżynny jodłowy bór mieszany
🔵 Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum - bór wilgotny trzcinnikowy - bór wilgotny trzcinnikowy
🔵 zgr.[Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Polysticho-Piceetum]
🔵 SubAll.Rhododendro-Vaccinienion - grupa zarośli sosny kosówki - grupa zarośli sosny kosówki
🔵 Ass.Pinetum mugo carpaticum - karpackie zarośla kosówki - karpackie zarośla kosówki
🔵 Ass.Pinetum mugo sudeticum - sudeckie zarośla kosówki - sudeckie zarośla kosówki
🔵 Ass.Salicetum silesiacae - zespół wierzby śląskiej - zespół wierzby śląskiej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji