atlas-roslin.pl

(podzwiązek) subAll.Dicrano-PinenionSeibert in Oberd. (ed.) 1992

bory sosnowe i mieszane
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC subAll.) subAll.Dicrano-Pinenion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku subAll.Dicrano-Pinenion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) subAll.Dicrano-Pinenion

🔵 grAss.bory sosnowe na glebach mineralnych
🔵 Ass.Peucedano-Pinetum - kontynentalny bór sosnowy świeży * - kontynentalny bór sosnowy świeży
🔵 subAss.Peucedano-Pinetum typicum - kontynentalny bór sosnowy świeży typowy - kontynentalny bór sosnowy świeży typowy
🔵 subAss.Peucedano-Pinetum pulsatilletosum - kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy - kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy
🔵 Ass.Leucobryo-Pinetum - subatlantycki bór sosnowy świeży * - subatlantycki bór sosnowy świeży
🔵 Ass.Cladonio-Pinetum - bór sosnowy suchy - bór sosnowy suchy
🔵 Ass.Molinio caeruleae-Pinetum - bór sosnowy wilgotny - bór sosnowy wilgotny
🔵 Ass.Empetro nigri-Pinetum - nadmorski bór sosnowy - nadmorski bór sosnowy
🔵 zgr.[Empetro nigri-Pinetum, Cladonio-Pinetum]
🔵 zgr.[Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum]
🔵 zgr.[Leucobryo-Pinetum, Molinio caeruleae-Pinetum]
🔵 zgr.[Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum]
🔵 zgr.[Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum, Molinio caeruleae-Pinetum]
🔵 grAss.bory mieszane - subkontynentalne sosnowe bory mieszane (ca) - subkontynentalne sosnowe bory mieszane (ca)
🔵 Ass.Querco roboris-Pinetum - kontynentalny bór mieszany * - kontynentalny bór mieszany
🔵 Ass.Serratulo-Pinetum - subborealny bór mieszany * - subborealny bór mieszany
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji