atlas-roslin.pl

(podzwiązek) SubAll.Rhododendro-VaccinienionBr.-Bl. 1926

grupa zarośli sosny kosówki · zarośla kosodrzewiny
Pinion mugi
Wysokogórskie zarośla kosodrzewiny występujące powyżej górnej granicy lasu.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Rhododendro-Vaccinienion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Rhododendro-Vaccinienion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubAll.Rhododendro-Vaccinienion

🔵 Ass.Pinetum mugo carpaticum - karpackie zarośla kosówki - karpackie zarośla kosówki
🔵 Ass.Pinetum mugo sudeticum - sudeckie zarośla kosówki - sudeckie zarośla kosówki
🔵 Ass.Salicetum silesiacae - zespół wierzby śląskiej - zespół wierzby śląskiej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji