atlas-roslin.pl

(związek) All.Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

wysokogórskie borówczyska bażynowe

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Loiseleurio-Vaccinion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Loiseleurio-Vaccinion

  Ass.Empetro-Vaccinietum (wysokogórskie borówczyska bażynowe)