atlas-roslin.pl

(podzespół) SubAss.Peucedano-Pinetum typicum

kontynentalny bór sosnowy świeży typowy

Szczegółowa charakterystyka jest na stronie Ass.Peucedano-Pinetum

Peucedano-Pinetum Peucedano-Pinetum Peucedano-Pinetum Peucedano-PinetumPeucedano-PinetumPeucedano-Pinetum pulsatilletosum (kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy)

charakterystyczna kombinacja gatunków podzespołu (ChSC SubAss.) SubAss.Peucedano-Pinetum typicum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzespołu SubAss.Peucedano-Pinetum typicum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Peucedano-Pinetum (kontynentalny bór sosnowy świeży)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Stałość częściej stwierdzanych gatunków (na podstawie 446 zdjęć) [7]
SubAss.Peucedano-Pinetum typicum

space_elw