atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestrisKleist 1929

bór sosnowy bagienny · kontynentalny bór bagienny · sosnowy bór bagienny
odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
XL
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji