atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum(Szaf., Pawł. et Kulcz. 1923) Br.-Bl., Vlieg. et Siss. 1939 em. J. Mat. 1977

górnoreglowa świerczyna karpacka · acidofilna zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa · górnoreglowy bór karpacki
Piceetum tatricum myrtilletosumSzaf. et al. 1923
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Plagiothecio-Piceetum tatricum
Plagiothecio-Piceetum tatricum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji