(rząd) O.Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Cladonio-Vaccinietalia

  All.Loiseleurio-Vaccinion
  
    Ass.Empetro-Vaccinietum (wysokogórskie borówczyska bażynowe)